La missió i les activitats que desenvolupen d’acord amb els estatuts:

• Promoure, des dels valors de l’humanisme cristià, l’educació en el lleure i el voluntariat.
• Fomentar la participació dels infants, adolescents i joves als Centres d’Esplai i a les diverses activitats i accions de la Diòcesi.
• Ser presents en la societat a través de l’educació en el lleure fomentant la participació, l’animació cívica, l’educació ambiental, el respecte a la diversitat, l’educació per la pau i l’educació social mitjançant les activitats dels Centres d’Esplai, altres entitats i moviments.
• Prioritzar l’atenció a la infància i a la joventut.
• Donar suport als Centres d’Esplai, a altres entitats i moviments de la Diòcesi pel desenvolupament de les seves activitats.
• Impulsar la millora de las Cases de Colònies per poder oferir un servei de qualitat.
• Vetllar per la formació dels educadors i educadores de lleure, amb un servei obert a la societat, donant prioritat als Centres d’Esplai de la nostra Diòcesi.

La nostra visió és

La Fundació Santa Maria de Siurana vol arribar a ser una entitat educativa de referència en tota la província de Tarragona, oferint un servei d’orientació, de serveis educatius, d’educació i de servei a les persones en totes les seves vessants i de qualitat pedagògica.

Normativa aplicable

• Entitat de dret canònic. La normativa aplicable emana del “Concordat entre l’estat Espanyol i la Santa Seu“.

Estatuts i el número de registre de l’entitat

Estatuts de l’entitat • Número de Registre al “Registro Entidades Religiosas”: 213-SE/F

Composició dels òrgans de govern

Patronat de la Fundació

Organigrama de l’entitat

La Fundació Santa Maria de Siurana està formada per tres seccions:
Escola de l’Esplai de Tarragona – EET
Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de Tarragona
Servei de Colònies de Vacances – SCV

Llista d'espera T'informarem quan si queda alguna plaça disponible. Només deixa la teva adreça d'email a sota.
Email No compartirem la teva adreça amb ningú