La missió i les activitats que desenvolupen d’acord amb els estatuts:

La Fundació Santa Maria de Siurana estem sotmesos a un exercici de transparència i rendició de comptes, amb diferents controls i auditories per garantir la transparència i la qualitat del nostre projecte educatiu.

• Promoure, des dels valors de l’humanisme cristià, l’educació en el lleure i el voluntariat.
• Fomentar la participació dels infants, adolescents i joves als Centres d’Esplai i a les diverses activitats i accions de la Diòcesi.
• Ser presents en la societat a través de l’educació en el lleure fomentant la participació, l’animació cívica, l’educació ambiental, el respecte a la diversitat, l’educació per la pau i l’educació social mitjançant les activitats dels Centres d’Esplai, altres entitats i moviments.
• Prioritzar l’atenció a la infància i a la joventut.
• Donar suport als Centres d’Esplai, a altres entitats i moviments de la Diòcesi pel desenvolupament de les seves activitats.
• Impulsar la millora de las Cases de Colònies per poder oferir un servei de qualitat.
• Vetllar per la formació dels educadors i educadores de lleure, amb un servei obert a la societat, donant prioritat als Centres d’Esplai de la nostra Diòcesi.

La nostra visió és

La Fundació Santa Maria de Siurana vol arribar a ser una entitat educativa de referència en tota la província de Tarragona, oferint un servei d’orientació, de serveis educatius, d’educació i de servei a les persones en totes les seves vessants i de qualitat pedagògica.

Normativa aplicable

La Fundació es regeix per diverses normatives i lleis:

Estatuts i el número de registre de l’entitat

  • Estatuts de l’entitat
  • Número de registre 000593 (abans 213-SE/F) al Registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia

Composició dels òrgans de govern

Memòries  de l’entitat