ASSEGURANCES

ASSEGURANCES:

 

Les entitats i les organitzacions no lucratives que organitzen activitats de lleure tenen la responsabilitat legal d’assegurar els seus participants i col·laboradors sempre que siguin majors de tres anys (voluntaris o no).

A continuació podeu escollir l’assegurança que més s’adeqüi a les necessitats de la vostra entitat. Període de vigència de la pòlissa:

Per fer l’Assegurança Obligatòria és obligatori descarregar-se els següents documents Excels i complimentar-los degudament:

Descarrega't i complimenta document amb participants

Llistat de tots els participants (nom, cognoms i data de naixement)

Descarrega't i complimenta document amb monitors

Llistat de tots els monitors (nom, cognoms i data de naixement)

Les entitats i organitzacions no lucratives que organitzen activitats de lleure tenen la responsabilitat legal d'assegurar als participants i col·laboradors ja siguin voluntaris o no. Cal tenir en compte que és una obligació legal, tal com es recull en el Decret 267/2016 del 5 de juliol sobre la regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. També es considera un dret del voluntari que l’organització per la qual col·labora li ofereixi una assegurança d’accidents i responsabilitat civil. Conscients de la necessitat que tenen les entitats de lleure d’oferir aquest servei, nosaltres podem gestionar aquest servei d’assegurances de lleure i voluntariat. Per fer l’Assegurança Obligatòria (d’Accidents i de Responsabilitat Civil), ens heu d’enviar la següent informació a scv@fundaciosiurana.cat: • Llistat de tots els participants (nom, cognoms i data de naixement) • Llistat de tots els monitors (nom, cognoms i data de naixement) • Dades de facturació