La Fundació Santa Maria de Siurana es regeix per un Patronat

Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, tot assegurant la seva sostenibilitat.

El Patronat es reuneix cada quatre mesos amb l’objectiu de contrastar els diferents programes de la Fundació, per sancionar i orientar en qüestions d’importància com són els pressupostos, el tancament econòmic, documents com l’Ideari, el Pla estratègic o reflexions que es fan sobre perspectives de futur.

President

Robert Vendrell Aubach

Administrador

Dánel Arzamendi Balerdi

Conciliari

Mn. Josep Mateu i Guarro

Secretaria
Andreu Muñoz Melgar
Vocal

Pablo Muñoz Pérez

Vocal

Esther Rovira Murillo

Vocal

Aurora Ruiz Manrique

Director Escola de l'Esplai

Àngel Belzunegui Eraso

Co-directora: Silvia Baglietto Garrachana

President Federació de Centres
Arnau Solé Bargalló
Responsable Servei de Colònies de Vacances

Francesc Dalmau Vidal