La Fundació Santa Maria de Siurana es regeix per un Patronat

Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, tot assegurant la seva sostenibilitat.

El Patronat es reuneix cada quatre mesos amb l’objectiu de contrastar els diferents programes de la Fundació, per sancionar i orientar en qüestions d’importància com són els pressupostos, el tancament econòmic, documents com l’Ideari, el Pla estratègic o reflexions que es fan sobre perspectives de futur.

President

Joan Manuel Fernández Vallés

Administrador

Joan Ma. Llatser Gaya

Conciliari

Mn. Josep Mateu Guarro

Secretaria

Andreu Muñoz Melgar

Vocal

Francesc Dalmau Vidal

Vocal

Pablo Muñoz Pérez

Director Escola de l'Esplai

Àngel Belzunegui Eraso

President Federació de Centres

Arnau Solé Bargalló

Responsable Servei de Colònies de Vacances

Robert Vendrell Aubach

Llista d'espera T'informarem quan si queda alguna plaça disponible. Només deixa la teva adreça d'email a sota.
Email No compartirem la teva adreça amb ningú