La Fundació Santa Maria de Siurana es regeix per un Patronat

Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, tot assegurant la seva sostenibilitat.

El Patronat es reuneix cada quatre mesos amb l’objectiu de contrastar els diferents programes de la Fundació, per sancionar i orientar en qüestions d’importància com són els pressupostos, el tancament econòmic, documents com l’Ideari, el Pla estratègic o reflexions que es fan sobre perspectives de futur.

President

Mn. Josep Mateu i Guarro (en funcions)

Administrador

Vacant

Conciliari

Mn. Josep Mateu i Guarro

Secretaria
Andreu Muñoz Melgar
Vocal
Francesc Dalmau Vidal
Vocal
Pablo Muñoz Pérez
Vocal

Dànel Arzamendi Balerdi

Director Escola de l'Esplai
Àngel Belzunegui Eraso
President Federació de Centres
Arnau Solé Bargalló
Responsable Servei de Colònies de Vacances
Robert Vendrell Aubach
Llista d'espera L'informarem si s'anul·la alguna plaça d'aquest curs. Si us plau, deixi la seva adreça de correu electrònic a continuació.