802 – Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

0,00

Data inici: 7.02.2022
Data fi: 27.05.2022
Modalitat: Presencial
Horari: 09.15-14.15
Dies: matins de dilluns a divendres
Codi Curs: 802
Estat del curs: OBERT
Lloc: Escola de l’Esplai. Tarragona
Data últim dia d’inscripció: 6 de febrer de 2022 (sempre que quedin places)
Màxim alumnes: 15 persones

13 disponibles

Descripció del curs

Els cursos de Promoció i Intervenció Socioeducativa amb persones amb discapacitat consten de 400h teòriques i 80h pràctiques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

 Data inici: 7.02.2022
 Data fi: 27.05.2022
 Modalitat: Presencial
 Horari: 09.15-14.15
  Dies: matins de dilluns a divendres
 Codi Curs: 802
 Estat del curs: OBERT
 Lloc: Escola de l’Esplai. Tarragona
Data últim dia d’inscripció: 6 de febrer de 2022 (sempre que quedin places)
Màxim alumnes: 15 persones

OBJECTIUS
Organitzar, desenvolupar i avaluar intervencions de promoció i intervenció socioeducativa adreçades a persones amb discapacitat
Col·laboració amb l’equip interdisciplinari, utilitzant o generant, en el seu cas, els recursos per a assolir el màxim grau d’autonomia personal i inclusió a través d’ accions d’ acompanyament, tant en l’ àmbit educatiu com a social
Processos d’ oci i temps de lleure, entrenament en estratègies cognitives i en l’ús de les noves tecnologies i la intervenció en i amb les seves famílies

REQUISITS
(S’ha de cumplir una de les següents)
Estar en possessió del Títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional .
O fer l’examen d’accés.

De què podràs treballar?

  • Monitor/a educador/a de persones amb discapacitat.
  • Integrador social.
  • Monitor de serveis a la comunitat.


Què estudiaràs?

  • Detectar, generar i utilitzar recursos socials i comunitaris per a la realització d’intervencions socioeducatives amb persones amb discapacitat.
  • Organitzar i realitzar l’acompanyament de persones amb discapacitat en la realització d’activitats programades.
  • Organitzar, desenvolupar i avaluar processos d’inclusió de persones amb discapacitat en espais d’oci i temps de lleure.
  • Organitzar i desenvolupar l’entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior.
  • Actuar, orientar i donar suport a a les famílies

Titulació

  • Certificat de professionalitat