Nova llei d’educació pel curs 2022 – 2023

Una de les notícies més escoltades aquests últims mesos, i que sembla que encara donarà tema del que parlar és la nova llei d’educació i els canvis que comporta. I un dels canvis més sobtats ha estat l’avançament de l’inici del curs escolar al dia 5 de setembre per a l’educació infantil i primària i al dia 7 de setembre per a l’educació secundària i el batxillerat. Per tant, també les activitat gratuïtes amb monitors a les escoles per als nens de primària les tardes de setembre.

Aquest avançament, però, no suposa un increment d’hores lectives per a l’alumnat, però sí que canviarà l’horari de les classes, que serà de 9h a 13h durant el mes de setembre. Es continuarà garantint el servei de menjador i les tardes estaran cobertes per activitat gratuïtes amb monitors a les escoles fins a les 16.30h.

Monitors i ràtios

La contractació d’aquests monitors es durà a terme des dels Serveis Territorials d’Educació o des de les escoles en el cas de les concertades. Els paràmetres fixats per als monitors són un total de 20 hores de prestació de servei, una hora diària de dilluns a divendres, i les ràtios seran d’un mínim de dos monitors per escola i un monitor per cada 16 alumnes.

A causa dels nous horaris escolars i les activitats de tarda hi ha una incertesa per si hi hauran monitors suficients per cobrir totes les places i complir amb les ràtios establertes. Son moltes escoles i molts alumnes a Catalunya i pocs monitors disponibles.

Per això, des de la Fundació Siurana no deixem d’oferir cursos de Monitor de Lleure Educatiu i Monitor de Menjador entre molts altres. Una llarga i àmplia experiència ens abala amb més de 1.000 cursos i monogràfics impartits i més de 11.000 alumnes satisfets.