Centrar-se en només aquella educació que es pot mesurar com l’escola, és un error, ja que hi ha una educació que és tan important com aquesta, com per exemple la intel·ligència emocional.

Què és la intel·ligència emocional? 

Des de la infància hem d’aprendre a desenvolupar aquest tipus d’intel·ligència, perquè ens servirà de base per a una gestió correcta de les emocions i les situacions complexes que se’ns presentin durant la nostra vida.

Treballant-la estarem millorant en autocontrol i gestionarem els sentiments de manera més positiva.

La intel·ligència emocional és la capacitat que té una persona per controlar els seus sentiments i poder també entendre els dels altres.

El control de les emocions serà valuós perquè els nens s’integrin correctament a la societat i fomentar la comprensió. A més, la infància és la millor etapa per adquirir aquests aprenentatges i manejar les emocions.

Desenvolupar la intel·ligència emocional

Aquest tipus d’intel·ligència es pot desenvolupar a partir d’una edat molt primerenca. A partir dels dos anys, pot començar a instruir-se als més petits en el coneixement i la gestió de les seves emocions.

És una intel·ligència que, com altres, es pot treballar i per això és important considerar els aspectes següents:

– Conèixer-se bé un mateix. Conèixer els teus punts febles, saber quines coses són les que et fan mal i com ets, t’ajudarà a entendre perquè actues com actues en certes situacions.
Empatitzar amb els altres. Acceptar els altres com són i no jutjar-los t’ajudarà a acceptar-te a tu mateix.
– Reconèixer les teves emocions i aprendre a controlar-les serà crucial per tenir les regnes sobre el teu estat d’ànim.

Són moltes les activitats que es poden utilitzar per desenvolupar la intel·ligència emocional amb els nens. Pots provar les següents:

1. Dibuixar les emocions: S’hi mostrarà als nens diferents cares expressant emocions i ells hauran d’identificar de quina es tracta. Després ells seran els responsables de dibuixar l’emoció que els demanem.
2. Imitar les emocions: En aquest joc, un nen haurà de fer la mímica d’una emoció i la resta haurà d’endevinar de quina es tracta.
3. Llegir contes sobre l’educació emocional.

Controlar les seves reaccions i controlar emocions no desitjades és un procés dur que cal treballar amb els nens. Que aprenguin a reflexionar sobre el que ha passat i posar-se a la pell dels altres els serà molt pràctic a la seva vida, per això és ideal cultivar la seva intel·ligència emocional.