Avui, 24 de gener se celebra el Dia Internacional de l’Educació, proclamat per les Nacions Unides.

 

L’educació té el paper fonamental de dotar les persones de les capacitats i destreses necessàries per desenvolupar el pensament crític.

 

Vivim en una societat de canvi constant, de situacions d’incertesa i innovacions tecnològiques. La rapidesa de les innovacions ens impedeix saber com serà el mercat laboral i per aquest motiu és tan important una bona educació. El pensament crític permetrà fer front a aquests reptes.

 

 

T’expliquem alguns dels objectius més rellevants de l’educació:
  • Incentivar el raonament lògic i crític.
  • Fomentar la creativitat i potenciar les habilitats que cada persona posseeix.
  • Promoure la inclusió.
  • Incentivar a la comunicació i l’intercanvi d’opinions i idees.
  • Promoure el correcte ús de les noves tecnologies.
  • Educar en valors a tots els infants i joves.

 

 

Vols conèixer els 4 pilars de l’educació?
*Conèixer

Aquest aprenentatge es relaciona amb el domini de les eines per adquirir coneixement.

Fa possible que les persones comprenguem el món, desenvolupem el nostre potencial professional i ens comuniquem de manera efectiva.

 

*Aprendre a fer

Aquest aprenentatge té relació amb la manera en què l’ensenyament s’adapta al mercat laboral. És el que ensenya els estudiants a traslladar els aprenentatges de l’aula a la pràctica.

 

*Convivència

En l’actualitat es requereix compromís comunitari i, al mateix temps, distància social. Aquesta ensenyança és de les més importants a nivell de societat.

 

*Desenvolupar el ser

Aquest pilar té a veure amb el creixement personal, abraça els aspectes del cos, la ment, la intel·ligència, la responsabilitat, etc.. L’objectiu d’aquest ensenyament és el desenvolupament del pensament i del judici crític.

 

 

L’objectiu principal de fixar un dia per a l’Educació és conscienciar a la població mundial de la importància que té per aconseguir els objectius contemplats en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

El tema d’aquest any 2023 per aquest dia és “Invertir en les persones, prioritzar en l’educació”.

importància de l’educació