Normativa aplicable

La Fundació es regeix per diverses normatives i lleis:

Estatuts i el número de registre de l’entitat

Estatuts de l’entitat

• Número de registre 000593 (abans 213-SE/F) al Registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia

Composició dels òrgans de govern

Patronat de la Fundació

Memòries  de l’entitat

Informació institucional i organitzativa Informació institucional i organitzativa Informació institucional i organitzativa Informació institucional i organitzativa