Pla d’activitats

Pressupost

• En construcció

Comptes anuals i informes

  • En construcció

Informe Patrimonial

  • L’entitat no disposa de patrimoni propi

Contractes, convenis i subvencions

  • En construcció
”Informació ”Informació

informació econòmica

La missió i les activitats que desenvolupen d’acord amb els estatuts: La Fundació Santa Maria de Siurana estem sotmesos a un exercici de transparència i rendició de comptes, amb diferents controls i auditories per garantir la transparència i la qualitat del nostre projecte educatiu. • Promoure, des dels valors de l’humanisme cristià, l’educació en el lleure i el voluntariat. • Fomentar la participació dels infants, adolescents i joves als Centres d’Esplai i a les diverses activitats i accions de la Diòcesi. • Ser presents en la societat a través de l’educació en el lleure fomentant la participació, l’animació cívica, l’educació ambiental, el respecte a la diversitat, l’educació per la pau i l’educació social mitjançant les activitats dels Centres d’Esplai, altres entitats i moviments. • Prioritzar l’atenció a la infància i a la joventut. • Donar suport als Centres d’Esplai, a altres entitats i moviments de la Diòcesi pel desenvolupament de les seves activitats. • Impulsar la millora de las Cases de Colònies per poder oferir un servei de qualitat. • Vetllar per la formació dels educadors i educadores de lleure, amb un servei obert a la societat, donant prioritat als Centres d’Esplai de la nostra Diòcesi. Informació Econòmica https://fundaciosiurana.cat/