Tenir una bona autoestima assegura un millor desenvolupament afectiu i motivacional en els nens.

 

Cada cop és més important l’autoestima en els infants, ja que es relaciona amb problemes futurs com la timidesa, la depressió i els trastorns alimentaris. Tenir una bona autoestima assegura un millor desenvolupament afectiu i motivacional en els nens.

 

Però, què és l’autoestima? Parlem d’autoestima quan una persona és coneixedora del seu valor, de les seves responsabilitats i això comporta que ens vulguem i ens acceptem tal com som. Tot això, ajudarà al fet que estiguem més feliços i que ens relacionem amb l’entorn d’una manera més afable.

 

Treballar l’autoestima amb els nens és un tema que cada dia agafa més importància entre els pares i mares perquè afecta d’una manera directa al seu aprenentatge. Aquells nens que gaudeixen d’una autoestima alta se senten més segurs de si mateixos, més valuosos i més competents. En canvi, aquells nens que tenen una baixa autoestima tindran dificultats per confiar en les seves pròpies habilitats, se sentiran inferiors als altres i la timidesa farà mossa en les seves relacions.

 

Com ajudar els nostres fills a tenir una bona autoestima?

 

Segons els experts, els pares són un pilar fonamental en el desenvolupament de la seva autoestima. Per això, proposarem uns consells bàsics:

 

  1. Especial sensibilitat a la manera en què ens dirigim a ells. Cuidar el to i les paraules que s’utilitzen. Algunes frases poden transmetre’ls un missatge negatiu, però també podem empoderar-los a través de les paraules.
  2. Fer ús de frases motivadores. Ajudar-los a superar aquells problemes amb els quals puguin topar-se, que continuïn aprenent, que persegueixin els seus somnis…
  3. Les comparacions estan prohibides. Cada nen té el seu propi ritme i qualitats.
  4. Assignar-los responsabilitats i tasques per a fomentar la seva autonomia i que se sentin útils i realitzats.
  5. Deixar que els nens s’enfrontin a les dificultats i no sobreprotegir-los, dels errors també s’aprèn.
  6. És molt important crear un clima de confiança amb els nens perquè puguin obrir-se i expressar com se senten. D’aquesta manera normalitzarem el parlar sobre les emocions.
  7. Un ambient d’amor i respecte és essencial. És essencial fer-los saber que els estimes i establir límits i normes des del respecte.

 

Hi ha molts jocs i llibres perquè els nens comprenguin l’autoestima. Tots ells han d’adaptar-se a la seva edat i a les seves capacitats perquè resultin efectius.