PATRONAT

LA FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA ES REGEIX PER UN PATRONAT

 

Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, tot assegurant la seva sostenibilitat.

El Patronat es reuneix cada quatre mesos amb l’objectiu de contrastar els diferents programes de la Fundació, per sancionar i orientar en qüestions d’importància com són els pressupostos, el tancament econòmic, documents com l’Ideari, el Pla estratègic o reflexions que es fan sobre perspectives de futur.

President

Robert Vendrell Aubach

 

Conciliari

Mn. Josep Calderó Villanueva

 

Vocal

Júlia Mellado Rovira

 

Vocal

Aurora Ruíz Manrique

 

President Federació de Centres

 

Administrador

Dániel Arzamendi Balerdi

 

Secretari

Jose García Rodríguez

 

Vocal

Esther Rovira Murillo

 

Directora Escola de l’Esplai

Silvia Baglietto Garrachana

 

Responsable Servei de Colònies i de Vacances

Francesc Dalmau Vidal

La Fundació Santa Maria de Siurana és regeix per un Patronat. Es reuneix cada quatre mesos amb l'objectiu de contrastar els diferents programes de la Fundació. La formació online i l'especialització d'educacions al camp de voluntariat com a professional és una de les nostres activitats principals. A la Fundació Siurana de Santa Maria disposem de gran varietat de cursos de formació, tant en línia com presencials. Dins de Lleure Educatiu pots trobar cursos com: monitor de lleure infantil i juvenil, curs de director de lleiure infantil i juvenil, iniciació al lleure educatiu i voluntariat, activa't al lleure i monogràfics. L'Educació al lleure és un conjunt d'activitats i experiències que es fan en el lleure d'infants i joves amb intenció pedagògica fora de l'àmbit familiar i el currículum escolar. Això els ajuda a sortir de la seva zona de confort, adquirir habilitats socials, competències i sentint-se protagonistes de la seva pròpia vida. D'altra banda, també oferim cursos de lleure escolar com les nostres formacions de coordinador de menjador, de monitor de menjador, de vetllador escolar, curs de monitor de Ludoteca i monogràfics. Vols saber qui forma part del Patronat de la Fundació Siurana?