La nostra fundació és una proposta humanitzadora i personalitzadora des de l'animació, aquí trobaràs tota la documentació. L’educació és inherent a la condició humana. Per a desenvolupar-se plenament, els éssers humans necessiten, a més del que reben per herència, una intervenció exterior –de persones concretes i de la societat en general –que anomenem educació. Per això entenem l’educació com el procés pel qual la persona s’acaba de fer: educar és ajudar a la persona en el seu creixement, perquè arribi a desenvolupar totes les seves potencialitats, perquè sigui capaç d’opcions adultes i lliures. D’aquesta concepció de l’educació es desprèn que: Educar és intervenir –amb respecte, des del propi convenciment, amb actituds personals, proposant –per tal que l’infant o jove opti, amb llibertat, per tot allò que l’ajuda a ser més persona. L’educació ha de ser integral. La persona ha de créixer en totes les seves dimensions: vital, corporal, afectiva, intel·lectual, social, ecològica, religiosa, moral i transcendent. Tota la persona ha de créixer de manera harmònica i equilibrada. L’educació ha de ser activa, partint dels interessos, capacitats i necessitats de qui s’educa, el qual esdevé protagonista de la pròpia educació. L’educació ha de ser transformadora i alliberadora. Ha de contribuir a transformar i millorar, al mateix temps, a la persona i al seu entorn social, que és requisit essencial per a la realització humana. En conseqüència, cal educar la reflexió, la consciència crítica i el compromís personal i col·lectiu. L’animació és l’estil amb el qual eduquem. No l’entenem pas com una activitat independent, al costat de les altres activitats; sinó com una qualitat de la nostra relació humana en les intervencions educatives. La nostra proposta educativa és comunitària; adreçada a una comunitat de pares, monitors, responsables, animadors, consiliaris, infants, joves i adults que treballa conjuntament, des d’una opció de voluntariat i gratuïtat, perquè creu en la importància de l’educació en el temps lliure.

¡Consulta la documentació!