Píndola Xarxes i emocions

Formació que oferim sota demanda d’entitats o grups particulars (mínim 10 alumnes):

Xarxes i emocions

La Píndola de Xarxes i emocions consta de 4h teòriques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

L’educació és un procés que transcendeix l’àmbit escolar. Les aportacions de les neurociències, en particular de la neuropedagogia, permeten entendre i dissenyar eines educatives que potenciïn i acompanyin els ritmes naturals de l’infant. La mirada des de la Psicologia sistèmica ens ajudarà a entendre el procés més enllà dels murs de l’escola.
Aquesta píndola formativa està pensada com una introducció en aquests punts, amb èmfasi en el desenvolupament d’eines per portar a la pràctica els conceptes treballats.

Objectius

– Adquirir coneixements sobre emocions i la seva gestió.
– Potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu.
– Facilitar eines per potenciar el benestar personal i social en l’alumnat.
– Conèixer les competències emocionals i desenvolupar un principi de pràctica.

Temari

Tema 1: Xarxes i vincles
L’educació més enllà de l’escola. Reflexionarem sobre l’educació i la seva relació
amb la família. Proposarem estratègies a fi de fomentar la participació de la família.
Interpel·larem les idees sobre les emocions, la intel·ligència i els vincles, a partir dels
postulats de diverses teories basades en l’evidència. Discutirem la necessitat d’espais de
comunicació, expressió emocional i resolució de conflictes. Reflexionarem sobre el paper
del docent com a acompanyant del procés de desenvolupament integral de l’infant.

Tema 2: Eines d’educació emocional
Competències i habilitats. Discutirem els conceptes d’emoció, empatia intel·ligència
emocional i competències emocionals des de l’òptica de les neurociències.
Reflexionarem sobre l’educació emocional i els diversos acostaments que s’estan portant
endavant. Dissenyarem eines per conviure amb la tristesa, regular la ira, enfrontar la por i
potenciar l’alegria. Repassarem la importància del suport i modelatge emocional del
docent per a l’estructuració de les capacitats de gestió emocional de l’infant,
l’autoconsciència, l’automotivació, l’empatia i les habilitats socials.

Recursos i Metodologia
Serà un curs pràctic, on treballarem activitats, dinàmiques, tècniques i recursos per treballar amb els infants i joves.
Titulació

Certificat Acreditatiu d’Aprofitament emès pel centre de formació Escola de l’Esplai de Tarragona (Fundació Santa Maria de Siurana)

Professorat

Martín Merlo (Psicòleg i Terapeuta)