Píndola: Psicopatologia a l’aula?

Formació que oferim sota demanda d’entitats o grups particulars (mínim 10 alumnes):

Psicopatologia a l’aula?

La Píndola de Psicopatologia a l’aula?,  consta de 4h teòriques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

La psicopatologia és una eina necessària per a casos específics.

Conèixer les bases de tal subdisciplina, amb èmfasi en el desenvolupament d’instruments que ens permetin treure explotar el màxim les capacitats dels nostres estudiants és una eina imprescindible per a aquells que treballen en l’educació.

Conèixer les bases neurofisiològiques de les principals patologies de la infància i diferenciar-les dels trets i de les reaccions puntuals constitueix una base a partir de la qual dissenyar plans personalitzats d’acció.

Objectius

– Conèixer les patologies més freqüents en la infància (Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH); Trastorns de conducta; Trastorns d’ansietat; Trastorns depressius).
– Comprendre de quina manera intervenir psicoeducativamente en cas de patologia mental infantil.
– Adquirir un coneixement que permeti diferenciar la patologia de les característiques personals de cada subjecte.
– Reflexionar sobre a els procesos de psicopatologización de l’infant, i les formes d’enfrontar la patologia quan està existeix.
– Conèixer eines per millorar el vincle amb la família.

Temari

Tema 1: Patologia i malaltia.
Principals afeccions en edat escolar. Coneixerem les principals patologies en l’edat escolar Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH); Trastorns de conducta; Trastorns d’ansietat; Trastorns depressius. Entendrem les bases per al diagnòstic i el pronòstic.

Tema 2: Intervenció i acompanyament.
La patologia a l’escola i la llar. Reflexionarem sobre el paper de les famílies en la patologia i en l’afrontament de la situació. Revisarem les últimes investigacions i plantejaments pedagògics

Recursos i Metodologia
Serà un curs pràctic, on treballarem activitats, dinàmiques, tècniques i recursos per treballar amb els infants i joves.
Titulació

Certificat Acreditatiu d’Aprofitament emès pel centre de formació Escola de l’Esplai de Tarragona (Fundació Santa Maria de Siurana)

Professorat

Martín Merlo (Psicòleg i Terapeuta)