Monogràfic: Educació emocional, intel·ligència emocional i optimisme intel·ligent: proposta per a educadors/es a Montblanc

Formació que oferim sota demanda d’entitats o grups particulars (mínim 10 alumnes):

Monogràfic Educació, intel·ligència emocional

El Monogràfic Educació, intel·ligència emocional consta de 12h teòriques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

Cada vegada més, en la societat actual, s’imposa el treball educatiu de les emocions perquè els infants creixin equilibrats, assertius, amb autoestima i amb eines de gestió emocional.
En aquest curs, s’adquiriran, des d’una vessant pràctica, coneixement sobre emocions i la seva gestió.
Diferenciarem entre intel·ligència emocional, educació emocional i optimisme intel·ligent, practicarem diferents exercicis per al benestar emocional, per a la identificació d’emocions i la seva gestió.

Esquema del Curs
DATES Sessió / Títol Contingut
SESSIÓ 1: Educació emocional Què i per a què?
Eines i recursos per treballar-la amb els infants
SESSIÓ 2: Intel·ligència emocional Què i per a què?
Diferencies amb Ed. Emocional
Eines i recursos per treballar-la amb els infants
SESSIÓ 3: L’optimisme intel·ligent Què és i per a què serveix?
Activitats per treballar-les amb els infants
Programació i exposició de projectes d’Educació emocional, per part dels alumnes

 

Recursos i Metodologia
Serà un curs pràctic, on treballarem sobretot a partir de dinàmiques de grup, exercicis pràctics, debats i role playing’s, compartirem experiència i construirem coneixement reflexiu.
Titulació
Certificat Acreditatiu d’Aprofitament emès pel centre de formació Escola de l’Esplai de Tarragona (Fundació Santa Maria de Siurana)
Professorat
Xavi Corbella