Monogràfic Direcció Escoles Bressol: gestió per la qualitat educativa

Formació que oferim sota demanda d’entitats o grups particulars (mínim 10 alumnes):

Direcció Escoles Bressol: gestió per la qualitat educativa

El Monogràfic de Direcció Escoles Bressol: gestió per la qualitat educativa consta de 60h teòriques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

A qui va dirigit:

 • A directors i directores d’escoles bressols que vulguin ampliar els seus recursos de gestió del centre
 • A professionals de l’educació que s’estiguin plantejant d’obrir una escola bressol
 • A educadors/es i mestres que vulguin millorar el seu perfil de cara a presentar-se a ofertes de direcció de llars d’infants municipals
Esquema del Curs
MÒDUL1: els infants com a centre de la gestió
 • Marc legal
 • Visió de la infància: els valors que marcaran la gestió
En aquest mòdul definiràs el teu concepte d’infant, situant-lo al centre de tota acció.
Aquesta visió de la infància et guiarà en tota la presa de decisions.
Conceptes clau: protagonisme, respecte, felicitat, sorpresa, escolta, observació, joc, amor

MÒDUL2: optimització i cura dels espais
 • Marc legal
 • Visió dels espais: els valors que marcaran la distribució
 • Seguretat i higiene
 • Espai i gestió del temps
En aquest mòdul consideraràs els espais com a força generadora d’aprenentatges. La seva cura esdevindrà l’estructura on s’edificarà el projecte.
Conceptes clau: estètica, flexibilitat, polivalència, practicitat, creixement, autonomia, provocació, estimulació.

MÒDUL 3: lideratge de l’equip humà
 • Marc legal
 • Criteris de selecció
 • Pla d’acollida i pla de formació
 • Organització i gestió del temps
 • Altres recursos humans: alumnes en pràctiques, substitucions
 • Avaluació
En aquest mòdul comprendràs la importància de disposar d’un bon pla de gestió dels recursos humans, indispensable per garantir la implementació del projecte educatiu.
Conceptes clau: coordinació, relació, motivació, guia, control, compromís, implicació, vocació, flexibilitat, reflexió, professionalitat, coherència, autocrítica, avaluació.

MÒDUL 4: construcció de l’acció educativa
 • Marc legal i marc teòric
 • Projecte educatiu i curricular
 • Innovació i qualitat
En aquest mòdul et faràs conscient de la necessitat de dirigir i acompanyar tota acció que es produeixi a l’aula, per tal de garantir-ne la coherència, el sentit i el significat.
Conceptes clau: currículum, competències, provocació, moviment, exploració, autoestima, capacitats, creativitat, innovació, empremta, construcció, diversitat, argumentació, integral, vivència, significatiu, coherència, recerca, excel·lència, joc.

MÒDUL 5: acolliment de les famílies
 • Marc legal
 • Visió de la família: els valors que marcaran la relació
 • Eines de comunicació
 • Òrgans de participació: Ampa i Consell Escolar
En aquest mòdul acceptaràs les famílies com a agent actiu de la comunitat educativa, definint les eines que vehicularan la comunicació i la seva actuació.
Conceptes clau: acceptació, transparència, proximitat, participació, acollida, humilitat, implicació, informació, coordinació, confiança.
MÒDUL 6: gestió administrativa
 • Eines i documents de gestió
 • Agents de control
En aquest mòdul coneixeràs els aspectes formals i administratius que cal tenir en compte en la gestió del centre.
Conceptes clau: inspecció, gestoria, documentació, reglaments, legalitat, assegurances, sanitat, dades, prevenció.
Titulació

Certificat Acreditatiu d’Aprofitament emès pel centre de formació Escola de l’Esplai de Tarragona (Fundació Santa Maria de Siurana)

Professorat
Bet Soldevila