Monogràfic Direcció Escoles Bressol: gestió per la qualitat educativa

Formació que oferim sota demanda d’entitats o grups particulars (mínim 10 alumnes):

Direcció Escoles Bressol: gestió per la qualitat educativa

El Monogràfic de Direcció Escoles Bressol: gestió per la qualitat educativa consta de 60h teòriques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

A qui va dirigit:

 • A directors i directores d’escoles bressols que vulguin ampliar els seus recursos de gestió del centre
 • A professionals de l’educació que s’estiguin plantejant d’obrir una escola bressol
 • A educadors/es i mestres que vulguin millorar el seu perfil de cara a presentar-se a ofertes de direcció de llars d’infants municipals
Esquema del Curs
MÒDUL1: els infants com a centre de la gestió
 • Marc legal
 • Visió de la infància: els valors que marcaran la gestió
En aquest mòdul definiràs el teu concepte d’infant, situant-lo al centre de tota acció.
Aquesta visió de la infància et guiarà en tota la presa de decisions.
Conceptes clau: protagonisme, respecte, felicitat, sorpresa, escolta, observació, joc, amor

MÒDUL2: optimització i cura dels espais
 • Marc legal
 • Visió dels espais: els valors que marcaran la distribució
 • Seguretat i higiene
 • Espai i gestió del temps
En aquest mòdul consideraràs els espais com a força generadora d’aprenentatges. La seva cura esdevindrà l’estructura on s’edificarà el projecte.
Conceptes clau: estètica, flexibilitat, polivalència, practicitat, creixement, autonomia, provocació, estimulació.

MÒDUL 3: lideratge de l’equip humà
 • Marc legal
 • Criteris de selecció
 • Pla d’acollida i pla de formació
 • Organització i gestió del temps
 • Altres recursos humans: alumnes en pràctiques, substitucions
 • Avaluació
En aquest mòdul comprendràs la importància de disposar d’un bon pla de gestió dels recursos humans, indispensable per garantir la implementació del projecte educatiu.
Conceptes clau: coordinació, relació, motivació, guia, control, compromís, implicació, vocació, flexibilitat, reflexió, professionalitat, coherència, autocrítica, avaluació.

MÒDUL 4: construcció de l’acció educativa
 • Marc legal i marc teòric
 • Projecte educatiu i curricular
 • Innovació i qualitat
En aquest mòdul et faràs conscient de la necessitat de dirigir i acompanyar tota acció que es produeixi a l’aula, per tal de garantir-ne la coherència, el sentit i el significat.
Conceptes clau: currículum, competències, provocació, moviment, exploració, autoestima, capacitats, creativitat, innovació, empremta, construcció, diversitat, argumentació, integral, vivència, significatiu, coherència, recerca, excel·lència, joc.

MÒDUL 5: acolliment de les famílies
 • Marc legal
 • Visió de la família: els valors que marcaran la relació
 • Eines de comunicació
 • Òrgans de participació: Ampa i Consell Escolar
En aquest mòdul acceptaràs les famílies com a agent actiu de la comunitat educativa, definint les eines que vehicularan la comunicació i la seva actuació.
Conceptes clau: acceptació, transparència, proximitat, participació, acollida, humilitat, implicació, informació, coordinació, confiança.
MÒDUL 6: gestió administrativa
 • Eines i documents de gestió
 • Agents de control
En aquest mòdul coneixeràs els aspectes formals i administratius que cal tenir en compte en la gestió del centre.
Conceptes clau: inspecció, gestoria, documentació, reglaments, legalitat, assegurances, sanitat, dades, prevenció.
Titulació

Certificat Acreditatiu d’Aprofitament emès pel centre de formació Escola de l’Esplai de Tarragona (Fundació Santa Maria de Siurana)

Professorat
Bet Soldevila
Llista d'espera L'informarem si s'anul·la alguna plaça d'aquest curs. Si us plau, deixi la seva adreça de correu electrònic a continuació.