Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

Certificat de professionalitat de promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

Promoció i Intervenció Socioeducativa amb persones amb discapacitat

Els cursos de Promoció i Intervenció Socioeducativa amb persones amb discapacitat consten de 400h teòriques i 80h pràctiques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

Data inici:
Data fi:
Modalitat: Presencial
Horari: 09.15-14.15
Dies: matins de dilluns a divendres
Codi Curs: 802
Estat del curs: OBERT
Lloc: Escola de l’Esplai. Tarragona

Màxim alumnes: 15 persones

Objectius

 • Organitzar, desenvolupar i avaluar intervencions de promoció i intervenció socioeducativa adreçades a persones amb discapacitat
 • Col·laboració amb l’equip interdisciplinari, utilitzant o generant, en el seu cas, els recursos per a assolir el màxim grau d’autonomia personal i inclusió a través d’ accions d’ acompanyament, tant en l’ àmbit educatiu com a social
 • Processos d’ oci i temps de lleure, entrenament en estratègies cognitives i en l’ús de les noves tecnologies i la intervenció en i amb les seves famílies

Requisits

(S’ha de cumplir una de les següents)

 • Estar en possessió del Títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional .
 • O fer l’examen d’accés.
De què podràs treballar
 • Monitor/a educador/a de persones amb discapacitat.
 • Integrador social.
 • Monitor de serveis a la comunitat.
Què estudiaràs
 • Detectar, generar i utilitzar recursos socials i comunitaris per a la realització d’intervencions socioeducatives amb persones amb discapacitat.
 • Organitzar i realitzar l’acompanyament de persones amb discapacitat en la realització d’activitats programades.
 • Organitzar, desenvolupar i avaluar processos d’inclusió de persones amb discapacitat en espais d’oci i temps de lleure.
 • Organitzar i desenvolupar l’entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior.
 • Actuar, orientar i donar suport a a les famílies
Titulació
 • Certificat de professionalitat

FAQ

Algunes de les preguntes frequents que ens feu tenen una sencilla resposta aquí mateix.

Puc faltar algun dia de classe?

És obligatori assistir al 75% de les sessions de cada mòdul.
És recomanable no faltar mai, perque les sessions són úniques i el seu contingut no el tindríeu. No obstant, si es falta s’ha de justificar amb antelació.

Quins són els requisits per accedir al curs?

Són cursos dirigits, majoritàriament, a persones que estiguin a l’atur. Després depèn de si és un curs de nivell 1,2 o 3.

Ens facilitaran les pràctiques?

Sí, per als cursos del SOC, la Fundació Siurana facilita les pràctiques per tots els alumnes.

Té sortida laboral?

Totes les formacions que us oferim tenen sortides laborals. Depenem de la oferta i la demanda que hi hagi en cada moment. El més important és que us formeu molt bé i tingueu bona predisposició laboral.