CURS DE MONITOR/A DE LLEURE EDUCATIU

Curs de Monitor/a de lleure educatiu

Els cursos de monitor consten de 150h teòriques i 160h pràctiques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

Sobre el curs

El curs de Monitor i Monitora de lleure educatiu, és un programa de formació, adreçat a aquelles persones que estan interessades en formar-se en el camp del lleure educatiu.
Un cop superat tot el procés acadèmic s’obté el Diploma i Carnet de Monitor d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil que atorga la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

 • Tenir, com a mínim, 18 anys fets al inici del curs.
 • Tenir interès per adquirir una formació bàsica sobre l’educació en el lleure o que estiguin  treballant o col·laborant en colònies, centres, escoles, institucions o programes educatius juvenils i que vulguin obtenir la titulació corresponent.
Objectius
 • Oferir els coneixements bàsics, recursos i tècniques que s’utilitzen per educar en el lleure per poder organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats de lleure.
 • Capacitar per a un millor coneixement dels infants, adolescents i joves; i per a la gestió dels problemes en l’acció educativa.
 • Fer augmentar la consciència de la tasca del/a monitor/a com a educador/a i les implicacions de la seva actuació sobre els infants i joves.
 • Presentar els diferents models institucionals i pedagògics on es desenvolupen aquestes activitats, donant nocions d’organització.
 • Adquirir recursos tècnics i didàctics.
Què estudiaràs

Mòdul 1 de monitor de lleure (60 hores)

Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:

 • Assignatura NORMATIVA DEL LLEURE  (4 hores)
 • Assignatura ANÀLISI DE L’ENTORN  (4 hores)
 • Assignatura PEDAGOGIA DEL LLEURE  (20 hores)
 • Assignatura EDUCACIÓ PER A LA SALUT i PREVENCIÓ (8 hores)
 • Assignatura EDUCACIÓ EN VALORS (4 hores)
 • Part no presencial  (10 hores treballs + 10 hores memòria)

Mòdul 2 de monitor de lleure (30 hores)

Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil:

 • Assignatura DINÀMICA DE GRUPS  (4 hores)
 • Assignatura EL PAPER DEL MONITOR (4 hores)
 • Assignatura CREIXEMENT DELS INFANTS  (4 hores)
 • Assignatura ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  (8 hores)
 • Part no presencial  (5 hores treballs + 5 hores memòria)

Mòdul 3 de monitor de lleure (60 hores)

Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure:

 • Assignatura PRIMERS AUXILIS  (4 hores)
 • Assignatura JOCS  (4 hores)
 • Assignatura TÈCNIQUES  (20 hores)
 • Assignatura EXCURSIONISME  (12 hores)
 • Part no presencial  (10 hores treballs + 10 hores memòria)
Etapa de pràctiques

L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls presencials. Aquesta etapa inclou la realització del mòdul de pràctiques de 160 h i la realització d’una memòria segons guió de l‘Escola de l’Esplai que inclou les diferents fases de l’activitat educativa desenvolupada. És a aquesta etapa on es posaran en pràctica les funcions pròpies d’un monitor en una activitat de lleure. Les pràctiques del curs s’han de desenvoluparan en un centre, entitat o empresa que compleixi els requisits següents:

 • Tenir un projecte educatiu
 • Tenir un equip de monitors i monitores estable que treballi en equip.
 • Tenir:
  • Un grup d’infants o grup de joves estable, entre 3 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin compleixi els requisits que marca l’Escola. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys.
  • O ser una instal·lació juvenil inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable que compleixi els requisits de durada que marca l’Escola. La diferència mínima d’edat entre el monitor i el grup d’infants ha de ser de 3 anys.

(En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual no els hi serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat).

 • Tenir un director de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 • S’ha de proporcionar tutorització des del centre de pràctiques per ajudar a créixer humana i tècnicament a l’alumne/a i pugui exercitant els aprenentatges teòrics rebuts.

Un cop finalitzat el mòdul de  pràctiques

 • L’ alumne ha d’elaborar la memòria de pràctiques segons el guió de l’ Escola i presentar-la a l’Escola en el terminis establerts. El tutor/a dels alumnes també pot fer el seguiment de les memòries si es demana.
 • El tutor de pràctiques de l’entitat on l’alumne ha realitzat les pràctiques ha de fer arribar a l’Escola el Certificat de pràctiques.
Entrega de treballs
 • S’ha d’entregar en PDF
 • S’entrega mitjançant el Moodle
 • Presentacions: 15 d’octubre, 15 de gener o 15 d’abril fins a les 23.55h. Si arriba fóra d’aquest termini passa automàticament a la propera convocatòria.
 • Les qualificacions del treball es podran veure a la web de l’Escola a partir d’un mes i mig de la data de convocatòria.

FAQ

Algunes de les preguntes frequents que ens feu tenen una sencilla resposta aquí mateix.

Faig els 18 anys desprès de començar el curs, el puc fer?

No. És requisit indispensable tenir ja fets els 18 anys.

Puc faltar algun dia de classe?

És obligatori assistir al 85% de les sessions de cada mòdul.
És recomanable no faltar mai, perque les sessions són úniques i el seu contingut no el tindríeu. No obstant, si es falta s’ha de justificar amb antelació.

Ens facilitaran les pràctiques?

Cada alumne ha de buscar on i quan volen fer les pràctiques i informar-nos com a mínim 10 dies abans de començar.

Té sortida laboral?

Totes les formacions que us oferim tenen sortides laborals. Tot depèn de l’oferta i la demanda que hi hagi en cada moment. El més important és que us formeu molt bé i tingueu bona predisposició laboral.

A la Fundació Siurana de Santa Maria disposem de gran varietat de cursos de formació, tant en línia com presencials. Dins de Lleure Educatiu pots trobar cursos com: monitor de lleure infantil i juvenil, curs de director de lleiure infantil i juvenil, iniciació al lleure educatiu i voluntariat, activa't al lleure i monogràfics. L'Educació al lleure és un conjunt d'activitats i experiències que es fan en el lleure d'infants i joves amb intenció pedagògica fora de l'àmbit familiar i el currículum escolar. Això els ajuda a sortir de la seva zona de confort, adquirir habilitats socials, competències i sentint-se protagonistes de la seva pròpia vida. D'altra banda, també oferim cursos de lleure escolar com les nostres formacions de coordinador de menjador, de monitor de menjador, de vetllador escolar, curs de monitor de Ludoteca i monogràfics. Amb la finalitat de fer els nostres cursos el més accessibles possibles, oferim cursos 100% online. Això permet avançar des de la comoditat de les cases, al vostre ritme i amb el suport de tutors de manera virtual. Oferim cursos com el de Coordinador de Menjador Online, Monitor de Menjador, Curs de Vetllador Escolar i monitor de Ludoteca. Per aquells que volen una formació continuada, els monogràfics són lopció perfecta. En aquest grup, destaquem cursos com la manipulació d'aliments, l'autoestima com a fortalesa, transport escolar i iniciació a la llengua de signes. A més, oferim diferents monogràfics sota demanda a entitats o grups particulars amb un mínim de 10 alumnes com: pedagogia activa, supervivència a la naturalesa, educació i intel·ligència emocional, educació i ambient, regenerar-nos: perspectiva de gènere, xarxes i emocions, psicopatologia a l'aula. Els nostres tallers formatius sempre son una bona opció per formar-se.

El que d'arrel s'aprèn mai del tot s'oblida