Conviure amb les emocions

Conviure amb les emocions

La formació per Voluntariat de Conviure amb les emocions, consta de 20 hores presencials..
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

– Intel·ligència emocional.
– Consciència emocional: concepte d’emoció, tipus d’emocions, components.
– Regulació emocional. Estressos i estratègies d’afrontament.
– Autoestima.
– Habilitats socioemocionals. La comunicació en les relacions interpersonals.
– Habilitats de vida. Presa de decisions.
– Característiques de les persones emocionalment intel·ligents.

A qui va dirigit?
Voluntaris majors de 18 anys que vulguin incorporar l’educació emocional en la seva relació educativa amb els infants i joves.
Titulació
Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

FAQ

Algunes de les preguntes frequents que ens feu tenen una sencilla resposta aquí mateix.

Quí es pot apuntar?

Aquesta formació va dirigida a voluntaris de Cáritas Diocesana de Tarragona.

Puc faltar a alguna classe?

No. La formació és nomès de 6 hores i no es pot faltar.

Ens facilitaran les pràctiques?

Aquesta formació no necessita pràctiques.