Comunicació i assertivitat en el voluntariat

Comunicació i assertivitat en el voluntariat

La formació per Voluntariat de Comunicació i assertivitat en el voluntariat, consta de 8 hores presencials.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

1. La comunicació: fonaments i conceptes bàsics
1.1. Fonaments i conceptes bàsics
1.1.1. Els pilars de la comunicació
1.1.2. Tipus de comunicació
1.1.3. Les interferències comunicatives
1.2. Tècniques per millorar la comunicació en l’acció voluntària

2. L’assertivitat com a estil comunicatiu del voluntariat
2.1. Bases de l’assertivitat
2.1.1. Definició, components i drets de l’assertivitat
2.1.2. Exemples de conductes assertives i no assertives
2.2. Estratègies i tècniques per a ser assertiu en l’acció voluntària

A qui va dirigit?

Curs adreçat a persones que ja tenen experiència desenvolupant la seva acció voluntària en el marc d’entitats socials i especialment a aquelles persones que fan atenció directa.

Titulació

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

FAQ

Algunes de les preguntes frequents que ens feu tenen una sencilla resposta aquí mateix.

Quí es pot apuntar?

Aquesta formació va dirigida a voluntaris de Cáritas Diocesana de Tarragona.

Puc faltar a alguna classe?

No. La formació és nomès de 6 hores i no es pot faltar.

Ens facilitaran les pràctiques?

Aquesta formació no necessita pràctiques.