Cursos de Vetllador Escolar

Cursos de Vetllador Escolar, curs bàsic d’educació especial

Cursos de Vetllador escolar

Fundació Santa Maria de Siurana ofereix 4 formacions de Vetllador escolar online a l’any.
Aquest curs consta de 40 hores teòriques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.
Aquestes formacions us poden ajudar a obrir-vos nous camins professionals.

 Data inici: 04.07.2022
 Data fi: 13.07.2022
 Modalitat: Presencial
 Horari: 15.00-19.00h
 Dies: 4,5,6,7,8,11,12,13 de juliol 2022
 Lloc: Espai jove de Torredembarra
Data últim dia d’inscripció: 25 de juny de 2022 (sempre que quedin places)
***Prioritat a joves empadronats a Torredembarra***
0,00
Curs Vetllador escolar online

Sobre el curs

La figura del Vetllador Escolar està tenint una major presencia i importància dins el marc de l’escola inclusiva. Aquest curs pretén formar a les persones que vulguin treballar en l’àmbit de l’educació formal amb infants amb necessitats educatives especials (NEE) i poder oferir un servei a les escoles per millorar la qualitat de l’educació amb aquests infants.

Destinataris

 • Monitors i personal de suport a l’aula
 • Monitors de menjadors
 • Altres educadors que treballin en l’àmbit escolar i en l’àmbit de l’educació especial
Curs Vetllador escolar
Objectius
 • Oferir una visió de la realitat d’un vetllador
 • Potenciar la formació en aquest tipus d’educació
 • Conscienciar als destinataris de la tasca real d’un vetllador escolar
 • Adquirir eines i recursos per al suport educatiu i el treball amb infants amb NEE
 • Adquirir coneixements bàsics sobre el desenvolupament maduratiu dels infants amb NEE
Què estudiaràs
Introducció a les Necesitats d’Educació Especial-NEE

  • Discapacitat psíquica
  • Introducció a l’educació especial
  • Modalitats d’escolarització amb alumnes amb NEE (necessitats educatives especials)
  • Escola inclusiva
  • Funcions i marc legal
  • Pla individualitzat
  • Treball en xarxa. Equips interdisciplinaris. Relació i treball amb els diferents professionals que atenen infants amb NEE
  • Relació i treball amb les famílies
  • Competències emocionals
  • Desenvolupament de l’infant
  • Infants amb NEE (infants amb discapacitats, infants amb trastorn de l’espectre autista i infants amb TDHA i trastorns de conducta)
  • Salut en l’infant
  • Prevenció d’accidents i/o malalties
  • Dades a conèixer i farmaciola
  • Seqüència bàsica de primers auxilis
  • Canvis de bolquers
  • Suport vital bàsic, obstrucció de la via aèria i pols
  • Actuacions en crisi epilèptica, diabetis, lipotímia, ferides, hemorràgies i contusions
  • Què és la higiene postural
  • Normes d’higiene postural
  • Mobilitzacions, trasllat i deambulació de pacients
Funcionament
Consta de 6 assignatures que anirem obrint a principi de setmana, de les que s’ha de fer una tasca i presentar en una setmana (per les rectificacions no hi ha data límit).
El curs té una durada de 6 setmanes, quan totes les tasques estan aprovades s’emet el certificat. Termini màxim 2 mesos.
Titulació
Certificat Acreditatiu d’Aprofitament emès pel centre de formació Escola de l’Esplai de Tarragona

FAQ

Algunes de les preguntes frequents que ens feu tenen una sencilla resposta aquí mateix.

Puc fer el curs encara que treballi?

Sí. Només has de disposar de l’horari per poder assistir a les classes.

Té sortida laboral?

Totes les formacions que us oferim tenen sortides laborals. El que passa és que depenem de l’oferta i la demanda que hi hagi en cada moment. El més important és que us formeu molt bé i tingueu bona predisposició laboral.

Què vol dir online?

Vol dir que la formació es fa des de casa teva o des d’on tinguis connexió a internet.
Entrareu a una plataforma virtual, on s’aniran penjant les classes, on penjareu els treballs i on tindreu accés a parlar amb el vostre tutor.

Ens facilitaran les pràctiques?

El Curs de Vetllador Escolar no necessita pràctiques.