Píndola Educació i ambient

Formació que oferim sota demanda d’entitats o grups particulars (mínim 10 alumnes):

Educació i Ambient

La Píndola Educació i ambient consta de 4h presencials.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

Pensar l’educació implica pensar no només en el nen o el tema que s’ensenya. Cal, i els estudis recents van en aquesta direcció, repensar l’ambient en el qual el procés d’aprenentatge es dóna.
Aquesta píndola formativa apunta repensar no només el lloc de l’aprenentatge, sinó l’aprenentatge mateix, des dels punts de vista de les neurociències i els nous desenvolupaments pedagògics com l’ambient amable i l’educador respectuós.
D’acord a la nostra línia d’acció, s’apunta a adquirir eines per projectar canvis en els ambients que propiciïn un aprenentatge que considerem significatiu, així com en la forma de registrar el mateix.

Objectius

Conèixer diferents propostes metodològiques a l’hora de generar espais educatius.
Oferir eines per organitzar un ambient educatiu que propiciï un aprenentatge significatiu.
Oferir eines per observar i documentar els processos d’aprenentatge.
Reflexionar sobre els processos de generació de vincles i l’acompanyament emocional de el desenvolupament autònom de l’infant.

Temari

Tema 1: Educació i ambient
Context actual dels conceptes clàssics. Reflexionarem sobre l’origen i els objectius de l’escola. Contemplarem les necessitats infantils a la llum de les teories basades en evidència. Interpelarem el concepte d’aprenentatge i veurem la seva relació amb el moviment i el joc. Reflexionarem sobre l’organització de l’espai com un ambient amable i respectuós per tal d’aconseguir un aprenentatge autònom i significatiu.

Tema 2: Documentació i planificació
L’educador respectuós. Pensarem sobre l’educador respectuós, aquell que actua generant i acompanyant el procés d’aprenentatge. Treballarem sobre la importància de l’observació i documentació dels processos d’aprenentatge. Farem èmfasi en la importància de la planificació.

Recursos i Metodologia
Serà un curs pràctic, on treballarem activitats, dinàmiques, tècniques i recursos per treballar amb els infants i joves.
Titulació

Certificat Acreditatiu d’Aprofitament emès pel centre de formació Escola de l’Esplai de Tarragona (Fundació Santa Maria de Siurana)

Professorat

Martín Merlo (Psicòleg i Terapeuta)