CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals, d’ara endavant C.G., s’estableixen per regular la relació entre FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA i l’Usuari per la contractació realitzada a través del formulari que la Fundació posa a la seva disposició a la seva web:

www.fundaciosiurana.cat

La contractació a través del lloc web suposarà l’acceptació expressa d’aquestes condicions, com també de les condicions establertes en l’Avís Legal i Política de Privacitat. Aquestes condicions seran aplicades sense perjudici de les normes legals sobre la matèria que siguin d’aplicació en cada cas. Les presents C.G, estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol. Llei General per a la Defensa de consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de Desembre de 1999, per la qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica, 3/2014 Llei de modificació del text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el RGPD 679/2016 sobre protecció de dades, la llei 7/1996, de 15 de Gener d’Ordenació del comerç Minorista, y a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions. Dites modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA es reserva d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars que regiran amb preferència a les C.G.

Tota la documentació enviada al client estarà formalitzada en l’idioma Castellà i/o Català.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA informa que el procediment de realització de la inscripció s’explica a l’apartat «Inscriu-te».

Per la contractació amb FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA a través del seu website l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions expressades en l’Avís Legal, Política de Privadesa, Política de Cookies, així com les present condicions generals.

De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica d’obrar necessària per a l’accés a la web com per a realitzar compres per mitjà de la mateixa. En cas de ser menor la responsabilitat recaurà en mans dels seus progenitors o tutors legals.

FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA rebutja explícitament sotmetre a altres condicions relatives a les aportacions dels usuaris que no s’ajustin al que es descriu en el present document.

CONTRACTACIÓ DE CURSOS I FORMACIONS

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA ofereix a la seva pàgina web, www.fundaciosiurana.cat informació sobre la contractació de cursos i formacions. A més, té la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés a la contractació referida.

1.- La secció de formació ofereix el catàleg de cursos i formacions actualitzat en cada moment, la selecció del producte ofereix la totalitat de la informació per procedir a la seva compra.

2.- Mitjançant el botó INSCRIU-TE s’accedeix a la botiga i s’inicia la sessió de contractació amb indicació expressa del curs seleccionat i el preu en euros. Haurà d’emplenar el formulari que ofereix la pàgina web per a la subscripció, amb indicació dels camps requerits.

3.- La pantalla de la cistella mostra un resum del curs seleccionat, de la totalitat de les dades de subscripció, amb expressió de l’import total de la cistella amb obligació de pagament.

4.- El botó de finalitzar compra mostra les dades de facturació i la pàgina resum abans d’anar a caixa ofereix la informació del producte, el preu i la quantitat total.

5.- Mitjançant l’opció procedir a la compra, s’accedeix a la passarel·la de pagament, contractada amb l’entitat Banc de Sabadell.

El pagament es realitza amb targeta de crèdit. Les targetes de crèdit acceptades per FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA són: VISA, MASTERCARD I MAESTRO i PAY PAL.

El resultat de la transacció serà informada immediatament a través de la recepció d’un correu electrònic.

6.-La factura es rebrà immediatament després de finalitzar la compra al correu electrònic proporcionat pel comprador

7.- FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA, es reserva el dret a denegar o retirar l’accés, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

8.- FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA, perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.