El reforç positiu és una de les eines més valuoses per a l’educació. Aquest reforç afavoreix en el fet que els infants se sentin valorats, a més, potencia les seves ganes de millorar i incideix significativament en el seu aprenentatge.

 

Primer de tot, saps que és el reforç positiu?

Aquesta tècnica té l’objectiu de crear o mantenir un comportament determinat a través d’estímuls positius anomenats reforçadors.

Aquest estímul fa augmentar la motivació de l’infant i ajuda al fet que s’impliqui i dediqui els seus esforços a millorar el seu comportament.

Per als infants les mostres d’aprovació són molt gratificants, ajuden a millorar la seva autoestima i seguretat i fan sentir plaer, inconscientment el seu cervell s’activa i canvia d’actitud.

 

Saps com aplicar el reforç positiu perquè sigui efectiu?

En primer lloc, ha de ser aplicat immediatament després de la conducta per tal que l’infant comprengui a què correspon exactament aquell reforç.
També pot aplicar-se després d’una argumentació, explicar el perquè de la felicitació l’ajudarà a fer que s’adoni del seu progrés.
Has de tenir en compte que elogiar l’infant de manera desmesurada provocarà l’efecte advers al qual volem aconseguir. Farem que l’infant esdevingui dependent de la nostra aprovació.
Finalment, cal saber que amb una vegada segurament no n’hi haurà suficient, és probable que hagis d’aplicar la tècnica per reforçar la conducta fins que la interioritzi.

 

El reforç positiu és una eina molt valuosa a l’hora d’educar un infant. Si donem per fet el seu bon comportament i no l’estimulem a seguir així, l’infant percep que no li donem valor als seus esforços.

Felicitar un infant pel seu comportament té molt més valor pedagògic i ajuda a assolir més metes que un càstig.

 

En l’educació és important donar-li l’espai que mereix la felicitació, igual que ho fem amb els càstigs.