OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.fundaciosiurana.cat del qual és titular FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA.
La navegació pel lloc web li atribueix la condició d’USUARI d’aquest i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant de FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA o davant a tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i pot FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:
• La seva denominació social és: FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA.
• El seu CIF és: G43659481.
• El seu domicili social és a: C / DELS COQUES 1C 1r, 43003 TARRAGONA
• Està inscrita a la secció especial de Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia n.º 213-SE / F

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
• Tel .: 977249724
• Correu electrònic: fundacio@fundaciosiurana.cat
• Adreça postal: C / DELS COQUES 1C 1r, 43003 TARRAGONA – TARRAGONA

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i la FUNDACIÓ es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seves informacions són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, la FUNDACIÓ pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a la FUNDACIÓ i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del web i a no emprar-los per, entre d’altres:
1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de la FUNDACIÓ o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la FUNDACIÓ presta els seus serveis.
3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de la FUNDACIÓ o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
4. Vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de la FUNDACIÓ o de tercers.
5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol•licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a la FUNDACIÓ sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal•lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de la FUNDACIÓ, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre la FUNDACIÓ i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de la FUNDACIÓ dels seus continguts o serveis.
La FUNDACIÓ no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat en l’accés i la utilització
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. Exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, la FUNDACIÓ no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel•lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il•lícita.
Així mateix, declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. no es responsabilitza de l’establiment d’ hipervincles per part de tercers.

3.2 Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il•lícit
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a la FUNDACIÓ identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 Publicacions
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

4.1 Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA
Finalitat: Prestar els serveis propis de la Fundació, mantenir comunicacions per a la consecució d’aquests i mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.
Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció fundacio@fundaciosiurana.cat.

4.2. Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA – NIF: G43659481. – Adreça postal: C / DELS COQUES 1C 1r, 43003 TARRAGONA. – Telèfon: 977249724 – Correu electrònic: fundacio@fundaciosiurana.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol•licitats, mantenir comunicacions a prop dels mateixos, així com l’enviament de comunicacions inclusivament per correu electrònic, per mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre no sol•liciti la seva supressió, i en qualsevol cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol•licitats
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre la nostra activitat en general.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

¿Transferències de dades a tercers països?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:
enviant un correu electrònic a fundacio@fundaciosiurana.cat o una carta a C / DELS COQUES 1C 1r, 43003 TARRAGONA.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

5. POLÍTICA DE COOKIES

La nostra pàgina web, pot utilitzar cookies pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei, d’acord amb els seus hàbits de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Què són les cookies?
Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari, tablet, smartphone o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació. El conjunt de “cookies”, ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, i ens permet saber quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.
Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Recordeu que les galetes no poden danyar el seu equip i que, en canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre errors.
Tipus de galetes
La informació que li proporcionem a continuació us ajudarà a comprendre els diferents tipus de galetes:
• Galetes pròpies: Són aquelles que s’envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol•licita.
• Galetes de tercers: Són aquelles que s’envien al seu equip des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col•laboradora. Com per exemple, les usades per xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps.
• Galetes de sessió: Són galetes temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandona la pàgina web, de manera que cap queda registrada en el disc dur del seu ordinador. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes galetes, serveixen per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar el seu ús.
• Galetes persistents: són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que realitza una nova visita. Una galeta permanent posseeix una data d’expiració determinada. La galeta deixarà de funcionar després d’aquesta data. Aquestes galetes les fem servir, generalment, per facilitar els serveis de registre.
• Galetes tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
• Galetes de personalització: Són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com ara l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on es accedeix al servei, etc.
• Galetes d’anàlisi: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels serveis-prestats.
Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes i serveis que oferim.
• Galetes publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es poguessin incloure a la nostra pàgina web.
• Galetes de publicitat comportamental: Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació a internet i mostrar-publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

En concret www.fundaciosiurana.cat utilitza les galetes següents:
Cookies pròpies:

Cookies Informació (*) Finalitat
Estrictament necessàries Sessió,registre,navegació Gestió del registre, garantitzar els recursos del servidor per la navegació.
 

Cookies de tercers:

Cookies Informació (*) Finalitat
Google Analytics Anàlisi de la navegació Google instal·la galetes del lloc web per analitzar com funciona el lloc web i com et mous pel lloc. Aquesta informació ens permet fer modificacions al lloc web per millorar la teva experiència en línia. Aquestes galetes també ens ajuden a entendre l’efectivitat de les nostres campanyes de màrqueting.

A més, alguns serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials com ara Facebook o Twitter. Quan un usuari es registra en un servei amb credencials d’una xarxa social, autoritza a la xarxa social a guardar una galeta persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés als Serveis fins que expiri.
L’usuari pot esborrar aquesta galeta i revocar l’accés als Serveis mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social que especifica.

A la pàgina web de la fundació utilitzem Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que presta un servei de mesurament i anàlisi de la navegació. Podeu trobar més informació al respecte i inhabilitar l’ús d’aquestes galetes a:
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Configura o Deshabilitar.
L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció del seu navegador d’internet. En el cas que no es permeti la instal•lació de cookies és possible que no pugui accedir a algun dels serveis o que impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
Podeu trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els links que s’inclouen a continuació.
• Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
• Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es/&answer=95647
• Safari: http://suport.apple.com/kb/ph5042

Consentiment.
En navegar i continuar en la nostra pàgina web, ens indica que està consentint l’ús de les galetes per a poder enunciades, i en les condicions contingudes en la present Política de Galetes.

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

Llista d'espera L'informarem si s'anul·la alguna plaça d'aquest curs. Si us plau, deixi la seva adreça de correu electrònic a continuació.