Transparència – Gestió administrativa

Contractes

  • L’òrgan responsable de l’entitat en matèria de contractació és la direcció de l’entitat.
  • Relació de contractes subscrits amb les administracions públiques:
Any Parts Signatàries Objecte Import Vigència
2017 Programa Carretera i Manta (Salou, Cambrils i Vila-seca) Prestació de cursos de formació 30.215,00 € 2017

 

Convenis

Any Parts Signatàries Objecte Import Vigència
2014 Generalitat de Catalunya – Departament Acció Social i ciutadania –
Direcció General de Joventut
Activitats ordinàries 21.277,77 € 2014
2015 Generalitat de Catalunya – Departament Acció Social i ciutadania –
Direcció General de Joventut
Activitats ordinàries 20.451,48 € 2015
2016 Generalitat de Catalunya – Departament Acció Social i ciutadania –
Direcció General de Joventut
Activitats ordinàries 23.166,70 2016
2016 Agència Catalana de la Joventut Camp de Treball 8.940,00 2016

 

Ajuts i subvencions

Any Parts signatàries Objecte Import Concurrència Pública
2014 Obra Social “La Caixa” Bens Immobles 2.512,80 €
2015 Obra Social “La Caixa” Bens Immobles 2.244,30 €
2015 Direcció General de Desenvolupament Rural-LEADER Bens Immobles 12.344,04 €
2016 Obra Social “La Caixa” Bens Immobles 2.502,26 €
2016 EDUCO Beques casal 3.314,00 €
2016 “La Caixa” Beques casal 1.500,00 € No

Torna cap a dalt