Assegurances pel lleure educatiu

Les entitats i les organitzacions no lucratives que organitzen activitats de lleure tenen la responsabilitat legal d’assegurar els seus participants i col·laboradors (voluntaris o no).

Cal tenir en compte que és una obligació legal, tal com es recull en el Decret 137/2003 del 10 de juny sobre la regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

També es considera un dret del voluntari que l’organització per la qual col·labora li ofereixi una assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

Conscients de la necessitat que tenen les entitats de lleure d’oferir aquest servei, nosaltres podem gestionar aquest servei d’assegurances de lleure i voluntariat.

Per fer l’assegurança obligatòria (d’Accidents i de Responsabilitat Civil), ens podeu enviar un llistat númerat dels participants i dels monitors/es amb el nom i cognoms dels mateixos i la data de naixement a scv@fundaciosiurana.cat

Torna cap a dalt