Política de qualitat

L’Escola de l’Esplai de Tarragona de la Fundació Santa Maria de Siurana, amb l’objectiu de millorar contínuament la formació que ofereix als seus alumnes, ha implantat i manté un Sistema de Gestió de la Qualitat, basat en la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2015, amb el següent abast “Desenvolupament i impartició de les accions formatives del sector del lleure educatiu i sociocultural i formació ocupacional” per satisfer els compromisos dels alumnes, de les parts interessades i contribuir a la transparència en el servei. Per això ha adoptat les següents directrius:

  • Oferir una formació amb el màxim valor afegit als alumnes, contribuint a la millora dels seus coneixements
  • Fomentar la participació dels alumnes a través d’enquestes de satisfacció, utilitzant la seva opinió per determinar accions de millora, així com la col·laboració de les parts interessades per poder complir les seves necessitats i expectatives
  • Fomentar la participació de tot el personal en la implantació i millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat, mitjançant el seu compromís amb el desenvolupament, implantació i manteniment del mateix
  • Disposar dels recursos materials i humans necessaris per tal d’impartir els cursos en el millor entorn de treball
  • Oferir formació al personal intern per tal de millorar la seva qualificació i augmentar la seva experiència, motivació i competència
  • A l’acompliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat formativa realitzada
  • A establir i revisar uns objectius de la qualitat anuals i difondre’ls dins l’Escola i la Fundació
  • A difondre aquesta Política per tal que sigui coneguda i entesa i a estar a disposició de tots els alumnes i les parts interessades pertinents

Aquesta Política serà revisada anualment per tal que s’adeqüi en tot moment a les necessitats de les accions formatives, dels alumnes i del propi personal de l’Escola.

 

Torna cap a dalt