Monogràfic Manipulació aliments. Online

Monografic_Manipulador_d'Aliments._Fundacio_Siurana

Monogràfic Manipulació aliments

Objectius del monogràfic de Manipilació d’Aliments:

    • Adquirir competències per prendre mesures higiènico-sanitàries
    • Conèixer la normativa vigent sobre manipulació d’aliments
    • Identificar i prevenir riscos en la manipulació d’aliments

Modalitat: E-learning (a distància)

Preu: 10,00€

Hores teòriques: 4 hores