Formem part de…

Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC)

El MCECC agrupa les federacions diocesanes de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu, Vic, Lleida, Urgell, Solsona, Tarragona i Tortosa.

Actualement està compost per de 207 centres que mouen més de 20.000 infants i 4.000 monitors.

El MCEC treballa amb i pels esplais des de tramitacions legals i recursos econòmics fins a formació i publicacions; des d’una proposta educativa compartida fins a trobades i activitats; des de representació i intermediari a l’acompanyament en el dia a dia. Seguiu llegint aquesta web i descobrireu tot allò que, des de la il·lusió i la voluntat de servei, us ofereix el MCEC.

Quin model d’educació ofereix el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans?

Un Centre d’Esplai Cristià treballa unes opcions especifiques dins del seu marc educatiu. Per això el fet d’estar federat al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans l’ajuda a mantenir i potenciar aquestes opcions i les viu i treballa a partir de la seva participació en les activitats ordinàries i extraordinàries del MCECC.

Els fonaments que donen sentit al nostre treball són:

  • La persona de Jesucrist i l’arrelament evangèlic, la pertinença eclesial i la voluntat evangelitzadora que se’n deriva.
  • L’especifica missió educativa, cultural i social i el caràcter laical de l’entitat.
  • La catalanitat com arrelament nacional i compromís amb la llengua, tradició i cultura pròpies de Catalunya.

Això vol dir que treballem tots en una mateixa línia, amb uns mateixos objectius. Aquesta voluntat comuna d’identitat és la que ens mou a oferir uns serveis a tots i cadascun dels centres que estan federats al MCECC.

El Moviment vetlla per tal de mantenir aquesta identitat, per això:

  • Potenciem les accions per consolidar els Centres d’Esplai
  • Obrim vies de participació dins del MCECC: Assemblees, Àmbits, Trobades de Zona, etc…
  • Oferim activitats lúdiques i de vivència: Joresco, Trobades de Zona, Aplecs d’infants i de Joves, Trobades d’Animadors de la Fe, de responsables nous, etc.
  • Facilitem una formació permanent per als monitors i monitores.

Els centres d’esplai se serveixen de l’educació en el lleure com una eina de transformació social. Treballen amb una infància molt diversa, amb molts nens i nenes que només necessiten algú amb qui compartir una estona d’esbarjo, però també amb altres que requereixen una atenció específica -també en el lleure-, ja que viuen en zones amb dèficits urbanístics, socials i de vertebració interna. Per a tots ells els esplais són una alenada d’aire fresc i una oportunitat per créixer.

I tot això, d’acord amb les opcions de la Fundació Pere Tarrés que es recullen en el nostre ideari.

Torna cap a dalt