Finalitats de la FCEC

Finalitats de la FCEC

La Federació de Centres d’Esplai Cristians té com a finalitats:

  • Treballar en l’educació integral de la persona: infants, adolescents i joves, des del temps lliure  de manera unitària, d’acord amb les finalitats i opcions de la Fundació Santa Maria de Siurana.
  • Assegurar que les accions realitzades des de la Federació de Centres d’Esplai Cristians i els centres federats quedin emmarcades dins l’àmbit d’actuació general de la Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d’Esplai, entitat a la que la Federació de Centres d’Esplai Cristians està federada.
  • Mantenir i preservar la bona obra i continuïtat dels centres que la conformen que vulguin dedicar-se a l’activitat pastoral i educativa cristiana.
  • Informar i assessorar als centres integrats en la secció dels nous elements tècnics i pedagògics relacionats amb l’esmentada activitat i que poden millorar i facilitar-ne el seu exercici
  • Impulsar, animar i acompanyar el procés educatiu i d’organització dels centres membres de la FCEC.
  • Participar i/o Organitzar trobades, diades, campanyes i altres accions sectorials i /o diocesanes, dels centres d’esplai integrats en la secció. per a desenvolupar la Proposta Educativa de la Fundació.
  • Promoure la relació amb altres realitats pastorals i/o juvenils de l’Arxidiòcesi, tan a nivell d’infants com de joves animadors i la creació de nous centres d’esplai cristians. Assessorar-los assegurant el procés d’adhesió a la FCEC.
  • Assessorar i/o participar a l’organització de les activitats que es desenvolupin dins de les seccions de la Fundació Santa Maria de Siurana.

Torna cap a dalt