El consell Permanent

El consell permanent és el màxim òrgan de govern de la FCEC. Està compost pel president/a, el tresorer/a, un secreteri/a i els diferents vocals triats pels centres federats en assemblea.

Funcions del Consell Permanent de la FCEC:

Vetllar:

 • Per que es duguin a terme els acords presos en l’assemblea.
 • Pel bon funcionament de la FCEC
 • Pel compliment dels drets i dels deures dels centres.
 • Estar atent a la realitat concreta de cada centre d’esplai.
 • Informar a l’Assemblea de centres i al patronat de la Fundació Santa Maria de Siurana de les activitats i gestions que realitzi.
 • Representar a la FCEC davant institucions públiques i privades.
 • Proposar, orientar i dirigir el funcionament i coordinació interna i externa per tal d’assolir les finalitats de la secció assegurant també la qualitat educativa.
 • Assegurar les tasques pròpies d’administració, conservació i custòdia dels béns de la FCEC.
 • Admetre els nous centres com a membres de la secció.
 • Sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea de centres els pressupostos de la FCEC i informar dels moviments econòmics.
 • Decidir la baixa dels centres.
 • Buscar recursos de finançament.

Torna cap a dalt