Gestió

El programa Gesplai és una eina que permet fer la gestió del Centre d’Esplai del MCECC i, alhora, és el canal de comunicació entre el Moviment i els esplais.

Gestionar les inscripcions, imprimir-ne les fitxes , els rebuts de pagament, dur un control de la participació en les diferents activitats, fer llistats i etiquetes… són algunes de les funcions i utilitats del programa.

A més, com a eina de comunicació entre el MCECC i els centres d’esplai, incorpora una sèrie de tràmits que, de manera periòdica, es realitzen des dels centres d’esplai.

GESPLAI

Torna cap a dalt