Informació

Informació lleure escolar

Oferim cursos que ajudaran a millorar la tasca educativa en el lleure dins de l’entorn escolar.

VETLLADOR ESCOLAR

Informació

La figura del vetllador escolar està tenint una major presencia i importancia dins el marc de l’escola inclusiva. Aquest curs pretén formar a les persones que vulguin treballar en l’àmbit de l’educació formal amb infants amb necessitats educatives especials (NEE) i poder oferir un servei a les escoles per millorar la qualitat de l’educació amb aquest tipus de destinataris.

Destinataris

Monitors/es i personal de suport a l’aula, monitors/es de menjadors i altres educadors/es que treballin en l’àmbit  escolar i en l’àmbit de l’educació especial.

Objectius

 • Oferir una visió de la realitat d’un vetllador/a.
 • Potenciar la formació en aquest tipus d’educació.
 • Conscienciar als destinataris de la tasca real d’un vetllador escolar.
 • Adquirir eines i recursos per al suport educatiu i el treball amb infants amb NEE.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre el desenvolupament maduratiu dels infants amb NEE.

Contiguts

 • Introducció a les Necesitats d’Educació Especial-NEE.
  • Discapacitat psíquica.
  • Discapacitat física.
  • Trastorns de conducta.
  • Funcions d’un vetllador.
  • Equip interdisciplinari.
  • Llenguatges expressius.
  • Intervenció i tractament.

MONITOR MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR

Informació

Vols adquirir la formació bàsica d’un Monitor/a de Menjador i transport escolar?, Coneix i aprèn les estratègies educatives que pot oferir un animador/a en el medi escolar i transport.

Destinataris

Aquest curs s’adreça especialment a totes aquelles persones que realitzen una tasca com a monitor/a de menjador i de transport escolar o que estan interessades a rebre una formació bàsica i esencial en aquest àmbit d’intervenció socioeducativa. Persones sense cap experiència i que vulguin incorporar-se al nou camp laboral especialitzat en menjadors i transports escolars.

Objectius

 • Fer conscients de la intervenció educativa dels monitors/es en els menjadors escolars.
 • Donar eines i recursos per fer del menjador escolar un espai educatiu de lleure.
 • Contribuir de manera decisiva en l’augment de la seguretat viària.
 • Disminuir els comportaments de risc al transport escolar.
 • Afavorir l’aplicació de mesures preventives.

Continguts

 • Hàbits a educar: alimentació i higiene.
 •  Psicologia evolutiva.
 •  Recursos per l’acció dels migdies a l’escola.
 •  Nocions de dietètica. Trastorns alimentaris.
 •  Pedagogia del lleure. Planificació d’activitats.
 •  Organització del servei de menjador escolar.
  • Actuacions en cas d’urgència.
  • Conèixer la normativa actual de transport escolar.
  • Donar pautes de prevenció en el transport escolar.

COORDINADOR/A MENJADOR ESCOLAR 

Informació

Curs per millorar i donar eines per desenvolupar millor la teva tasca educativa des del punt de vista d’un/a coordinador/a en menjador escolars.

Destinataris

Aquest curs s’adreça especialment a totes aquelles persones que han cursat anteriorment el curs de Monitor/a de Menjador escolar o el Curs de Monitor/a d’activitats de lleure o amb experiencia en menjadors escolars.

Objectius

 • Donar eines i recursos als coordinadors dels menjadors escolar.
 • Millorar la qualitat educativa en aquest espai, com també la gestió i la seva organització.

Continguts

 • Funcions de coordinació i gestió.
 • Projecte educatiu.
 • Planificació i organització.
 • Transtorns alimentaris.
 • Resolució de conflictes.
 • Marc legal i laboral.

Torna cap a dalt