Dinamització Comunitària

Curs Subvencionat pel SOC (per persones a l’atur)

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

Inici: 27 de febrer de 2017
Finalització: 13 de juny de 2017

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13h i dimarts i dijous de 15 a 19h
Durada: 630 hores (510h teòriques + 120h pràctiques)
Lloc: Carrer de les Coques 1C, Tarragona

Requisits d’accés: Batxillerat o BUP, CP del mateix nivell, prova d’accés al CFGS, FP II.

*Aquest és un curs destinat a persones que siguin agents participatius en entitats, institucions, associacions de caràcter veinal, cultural, folklòric, festiu, i social i que vulguin professionalitzar-se en com a dinamitzadors.

Va dirigit a qualsevol persona que sigui referent de grups de qualsevol edat, ètnia, o cultura. Persones interessades en la participació ciutadana i democràtica.

També per persones que hagin estudiat algun tipus de família professional dedicada a la motivació amb persones, educació, treball social, és a dir, animadors socioculturals, integradors socials, educadors infantils, agents juvenils, educadors socials, persones que treballin amb col·lectius socials, treballadors socials, psicòlegs, sociòlegs, pedagogs.

EL DINAMITZADOR COMUNITARI ÉS UN PROFESSIONAL FORMAT PER TREBALLAR AMB LES PERSONES I ELS COL·LECTIUS QUE PARTICIPEN EN LA NOSTRA SOCIETAT: gent gran, joves, infants, immigrants, dones…i que tenen la funció de liderar espais de reunió per conèixer les seves necessitats i donar resposta aquestes necessitats detectades.

També actua com a líder, motivador, i animador de dinàmiques de grup que portin a la creació de projectes socials que cerquin la promoció i el creixement de les persones.

El DINAMITZADOR SOCIAL és un expert en habilitats socials, en treballar amb persones i amb grups i coneix el teixit associatiu d’un barri, els serveis i les entitats que existeixen i fa de pont entre institucions, serveis, entitats, agents socials i polítics.

Aprendràs a programar, organitzar, dinamitzar i avaluar actuacions d’intervenció social encaminats al desenvolupament de la participació ciutadana i a l’articulació de processos comunitaris.

Què estudiaràs:

 • Establir i mantenir relació amb els principals agents comunitaris: població, tècnics i administracions, dinamitzant la relació recíproca entre ells.
 • Promoure la participació ciutadana en els projectes i recursos comunitaris.
 • Dinamitzar la planificació, desenvolupament i avaluació d’intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre els diferents agents que configuren una comunitat o una zona territorial.
 • Intervenir, recolzar i acompanyar en la creació i desenvolupament del teixit associatiu.
 • Establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries.
 • Aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes entre agents comunitaris.
 • Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d’intervenció social.

De què podràs treballar:

 • Animador/a comunitari en general
 • Animador/a sociocultural
 • Agent de desenvolupament social
 • Agent de desenvolupament local
 • Dinamitzador/a comunitari/a
 • Assessor/a pel sector associatiu
 • Tècnic comunitari
 • Gestor/a d’associacions

La formació és totalment subvencionada.

Fes la teva preinscripció: escola@fundaciosiurana.cat
Més informació: 977 249 724

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives:
MF1020_3: Agents del procés comunitari (90h)
MF1021_3: Participació ciutadana (90h)
MF1022_3: Metodologia de la dinamització comunitària (90h)
MF1023_3: Foment i suport associatiu (50h)
MF1024_3: Tècniques i instruments d’informació i difusió en la dinamització comunitària (60h)
MF1025_3: Gestió de conflictes entre agents comunitaris (60h)
MF1026_3 (Transversal): Impuls de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes (50h)
MP0142 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Dinamització comunitària (120h)

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Torna cap a dalt