Cursos de Voluntariat

Cursos Voluntariat Escola de l'Esplai de Tarragona
L’Escola de l’Esplai de Tarragona, és una escola reconeguda pel Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, per poder impartir els Cursos de Voluntariat.

Voluntari és la persona que decideix dedicar part del seu temps a l’acció solidària de manera altruista.

  • Voluntarietat. El voluntariat, l’acció voluntària, és el resultat d’una lliure elecció, és una opció ètica, personal, gratuïta, que no espera retribució o recompensa. La paraula exacta no és desinterès, perquè la persona voluntària té interès, molt interès i obté satisfacció en les seves motivacions personals.
  • Solidaritat. El voluntariat, l’acció solidària sols existeix quan repercuteix en els altres, quan el seu interès és col·lectiu, general, públic. El voluntariat és un mitjà per donar resposta a les necessitats, problemes i interessos socials, i no una finalitat en sí mateixa per satisfer a les persones voluntàries. L’acció voluntària suposa un compromís solidària per millorar la vida col·lectiva.
  • Acció. El Voluntariat es realitza, és acció. Si es queda sols en un esperit de bona persona, de bon ciutadà, acaba essent quelcom buit i sense sentit. També és cert que no és possible la pura acció sense “esperit”, sense valors. Però el que canvia el món, el que enfronta els problemes i les necessitats, és l’acció.
  • Organització. L’objectiu del voluntariat és millorar la realitat, transformar el món, i fer-ho de manera eficaç. El voluntariat requereix actuar organitzadament, unint forces, no es pot fer de manera improvisada. Per tant l’acció voluntària ha de ser una acció organitzada, sistemàtica, sinèrgica, que requereix una organització d’associacions o fundacions en les quals actuar.

Propers Cursos de Voluntariat

Iniciació al Voluntariat

Torna cap a dalt