Curs de Vetllador Escolar (30 d’abril)

Curs Vetllador escolar online amb Furdació Siurana de Tarragona
Curs Vetllador escolar. A distància

Modalitat: E-learning (A distància)

Preu: 100,00€

Hores teòriques: 40 hores

La figura del vetllador escolar està tenint una major presencia i importancia dins el marc de l’escola inclusiva. Aquest curs pretén formar a les persones que vulguin treballar en l’àmbit de l’educació formal amb infants amb necessitats educatives especials (NEE) i poder oferir un servei a les escoles per millorar la qualitat de l’educació amb aquest tipus de destinataris.