Pla de formació curs monitor/a

Mòdul 1 de monitor/a de lleure (60 hores)

Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:

 • Assignatura NORMATIVA DEL LLEURE  (8 hores)
 • Assignatura ANÀLISI DE L’ENTORN  (4 hores)
 • Assignatura PEDAGOGIA DEL LLEURE  (20 hores)
 • Assignatura EDUCACIÓ PER A LA SALUT i PREVENCIÓ (8 hores)
 • Assignatura EDUCACIÓ EN VALORS (4 hores)
 • Part no presencial  (10 hores treballs + 10 hores memòria)

Mòdul 2 de monitor/a de lleure (30 hores)

Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil:

 • Assignatura DINÀMICA DE GRUPS  (4 hores)
 • Assignatura EL PAPER DEL MONITOR (4 hores)
 • Assignatura CREIXEMENT DELS INFANTS  (4 hores)
 • Assignatura ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  (8 hores)
 • Part no presencial  (5 hores treballs + 5 hores memòria)

Mòdul 3 de monitor/a de lleure (60 hores)

Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure:

 • Assignatura PRIMERS AUXILIS  (4 hores)
 • Assignatura JOCS  (4 hores)
 • Assignatura TÈCNIQUES  (20 hores)
 • Assignatura EXCURSIONISME  (12 hores)
 • Part no presencial  (10 hores treballs + 10 hores memòria)

Torna cap a dalt