Condicions de matricula

 • Es considera matriculat l’alumne que ha lliurat tota la documentació a la secretaria de l’Escola (personalment o via mail):
  • Full de matricula
  • Full de compromís
  • 3 fotografies pels cursos de monitor/a i director/a (els altres 1 fotografia)
  • Fotocòpia del DNI
  • Resguard de l’ingrés bancari.
 • El pagament de la matrícula s’ha d’ingressar al número de compte:
  Banc Sabadell   ES19-0081-0088-1100-0222-0233
 • Els inscrits que pertanyin a la Federació de Centres d’Esplai Cristians (FCEC-MCECC) podran gaudir d’un preu especial:  subvenció d’un 20% en el preu de la matrícula un cop obtinguda la titulació en el període establert.
 • La taxa per la sol·licitud de la titulació és de 15,00€.
 • Notificacions de baixes: Si es notifica la baixa durant els 15 dies naturals anteriors a l’inici del curs, significarà la pèrdua del 20% de l’import total de la matricula. Un cop iniciat el curs no hi haurà cap mena de devolució.
 • Anul·lació de cursos: L’Escola es reserva el dret d’ajornar i/o anul·lar qualsevol curs si el nombre d’alumnes inscrits no és suficient, segons el seu criteri, tot i que ofereix la possibilitat de canviar de curs. En cas d’haver-hi devolució de l’import, aquest es farà per la mateixa via que s’ha efectuat el pagament.

Torna cap a dalt