Monogràfic Manipulació aliments. Online

Monogràfic Manipulació aliments Objectius del monogràfic de Manipilació d’Aliments: Adquirir competències per prendre mesures higiènico-sanitàries Conèixer la normativa vigent sobre manipulació d’aliments Identificar i prevenir riscos en la manipulació d’aliments Modalitat: E-learning (a distància) Preu: 10,00€ Hores teòriques: 4 hores

Llegir més