Patronat

La Fundació Santa Maria de Siurana es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, tot assegurant la seva sostenibilitat. El Patronat es reuneix cada quatre mesos amb l’objectiu de contrastar els diferents programes de la Fundació, per sancionar i orientar en qüestions d’importància com són els pressupostos, el tancament econòmic, documents com l’Ideari, el Pla estratègic o reflexions que es fan sobre perspectives de futur.

Nom Càrrec
Mn. Joan Anton Cedó Perelló President en funcions
Mn. Joan Anton Cedó Perelló Consiliari
Estrella Segura López Secretaria
Joan Ma. Llatser Gaya Administrador
Andreu Muñoz Melgar Vocal
Vacant Vocal
Robert Vendrell Aubach Vocal
Xavier Escudé Nolla Vocal
Vacant  Responsable del Servei de Colònies i Vacances
Ricard Gallego Sandoval Director Escola de l’Esplai
David Martí Sanz President de la Federació
Mn. Enric Mateu Usanch Consiliari Federació de Centres

Torna cap a dalt