Patronat

La Fundació Santa Maria de Siurana es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, tot assegurant la seva sostenibilitat. El Patronat es reuneix cada quatre mesos amb l’objectiu de contrastar els diferents programes de la Fundació, per sancionar i orientar en qüestions d’importància com són els pressupostos, el tancament econòmic, documents com l’Ideari, el Pla estratègic o reflexions que es fan sobre perspectives de futur.

Sr. Joan Manuel Fernández Vallés President
Mn. Josep Mateu Guarro Conciliari
Estrella Segura López Secretaria
Joan Ma. Llatser Gaya Administrador
Andreu Muñoz Melgar Vocal
Robert Vendrell Aubach Vocal
Silvia Baglietto Garachana Directora Escola de l’Esplai
Mn. Josep M. Calderó Villanueva Conciliari Federació de Centres

Torna cap a dalt